Vårt mål er at arrangementene som inngår i Landsbytrippelen skal motivere til aktivitet og trening. "For alle" er viktig for oss, derfor tilbyr vi både ulike aktiviteter og varierende distanser slik at flest mulig kan delta. Vi håper å se DEG på startstreken i år.

INFORMASJON

Vi har nå innledet samarbeid med Turritt.com som vil forestå arbeidet med statistikk over deltagere og resultater for Landsbytrippelen.

 

Landsbytripler

Alle som deltar på samtlige 3 arrangement innenfor samme kalenderår gjør seg fortjent til tittelen “Landsbytripler” samt en eksklusiv premie.

Dette uavhengig av hvilke distanser som gjennomføres. Det vil si at dersom du

  • sykler en av distansen på Landsbyrittet
  • løper en av distansene i Landsbyløpet
  • går en av distansene Landsbyrennet  

innenfor et kalenderår så har du gjort deg fortjent til tittelen Landsbytripler

Superlandsbytripler

De som deltar på de lengste distansene i hvert arrangement vil bli registrert med samlet tid og inngå i Landsbytrippelens adelskalender.